Information

The Tom and Jerry Show - Just Plane Nuts - Funny animals cartoons for kids

Basic shortcuts

Ctrl + SSave subtitles
Ctrl + click
Double click
Edit highlighted caption
TabEdit next caption
Shift + TabEdit previous caption
EscLeave edit mode
Ctrl + SpacePlay / pause video
Ctrl + HomePlay selected caption
Ctrl + EnterSplit caption at cursor position
at current time

Advanced shortcuts

Ctrl + InsertAdd new caption
Ctrl + DeleteDelete selected caption
Ctrl + IEdit currently played segment
Shift + EnterNew line when editing
Ctrl + LeftPlay from -1s
Ctrl + RightPlay from +1s
Alt + LeftShift caption start time -0.1s
Alt + RightShift caption start time +0.1s
Alt + DownShift caption end time -0.1s
Alt + UpShift caption end time +0.1s

Annotation shortcuts

Ctrl + 1Hesitation
Ctrl + 2Speaker noise
Ctrl + 3Background noise
Ctrl + 4Unknown word
Ctrl + 5Wrong segment
Ctrl + 6Crosstalk segment
You are in the read-only mode. Close
00:00.0
00:05.0
Ergens boven Ethiopiƫ...
00:12.4
00:15.3
Gastjes, zijt keer rustig zeg!
00:28.3
00:29.8
Wat nu weer?!
00:32.2
00:34.7
Wat gebeurt er hier allemaal?!
00:40.4
00:41.9
Ik vraag me af wat er daar aan het gebeuren is.
00:42.0
00:46.8
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat iemands kat en hond losgeraakt zijn.
00:47.4
00:50.5
Mensen moeten echt hun dieren leren onder controle houden!
01:07.9
01:10.8
Jullie moeten het allemaal stoppen!
01:40.1
01:43.6
Welk type vliegtuig is er 10 maart neergestort?