Information

Laughing Man, "El Risitas" Interview - No Subtitles

Basic shortcuts

Ctrl + SSave subtitles
Ctrl + click
Double click
Edit highlighted caption
TabEdit next caption
Shift + TabEdit previous caption
EscLeave edit mode
Ctrl + SpacePlay / pause video
Ctrl + HomePlay selected caption
Ctrl + EnterSplit caption at cursor position
at current time

Advanced shortcuts

Ctrl + InsertAdd new caption
Ctrl + DeleteDelete selected caption
Ctrl + IEdit currently played segment
Shift + EnterNew line when editing
Ctrl + LeftPlay from -1s
Ctrl + RightPlay from +1s
Alt + LeftShift caption start time -0.1s
Alt + RightShift caption start time +0.1s
Alt + DownShift caption end time -0.1s
Alt + UpShift caption end time +0.1s

Annotation shortcuts

Ctrl + 1Hesitation
Ctrl + 2Speaker noise
Ctrl + 3Background noise
Ctrl + 4Unknown word
Ctrl + 5Wrong segment
Ctrl + 6Crosstalk segment
You are in the read-only mode. Close
00:00.0
00:06.2
Vanochtend, Ruud klopt op de deur: "Bunker, kom we gaan bij het voetballen kijken"
00:06.3
00:10.1
Dus zij daar heen, maar stormen en waaien dat het doet, niet normaal
00:10.2
00:16.0
De eerste helft bakten ze er niks van en stonden ze 0-2 achter, dus ze bleven maar in de kantine; veel te koud
00:16.1
00:19.0
Verdomd... 2 goals van zijn neefje gemist
00:21.5
00:23.1
2-2!
00:30.1
00:31.2
2-2!
00:31.3
00:35.4
En zij stonden maar in de kantine omdat het te koud was, de oude wijven!
00:37.2
00:38.1
2-2!
00:40.4
00:44.0
En het mooiste nog, hij vraagt aan de grensrechter of het wel echt zo is
00:44.1
00:50.6
Want hij geloofde het in eerste instantie niet toen z'n neefje het zei
00:50.7
00:54.9
En die man met die vlag: "Ja, ja het is echt zo, niet te geloven wat een goals"
00:58.6
01:04.4
2 goals in 10 minuten! 2 goals in 10 minuten en ze hebben ze allebei gemist!
01:04.5
01:10.4
Omdat het te koud was en te hard waaide!
01:13.4
01:14.5
2-2!
01:14.6
01:20.6
Je had die koppen moeten zien! Naar het voetballen komen kijken en dan het belangrijkste missen
01:20.7
01:27.2
Ze noemen hem Bunker, maar hij blijft binnen omdat het te koud is!
01:34.2
01:40.9
Toen gingen ze maar weer weg, terug naar huis zonder maar een goal gezien te hebben!