Information

Мисли от практиката на професията - "За предприемачеството" еп. 27

Basic shortcuts

Ctrl + SSave subtitles
Ctrl + click
Double click
Edit highlighted caption
TabEdit next caption
Shift + TabEdit previous caption
EscLeave edit mode
Ctrl + SpacePlay / pause video
Ctrl + HomePlay selected caption
Ctrl + EnterSplit caption at cursor position
at current time

Advanced shortcuts

Ctrl + InsertAdd new caption
Ctrl + DeleteDelete selected caption
Ctrl + IEdit currently played segment
Shift + EnterNew line when editing
Ctrl + LeftPlay from -1s
Ctrl + RightPlay from +1s
Alt + LeftShift caption start time -0.1s
Alt + RightShift caption start time +0.1s
Alt + DownShift caption end time -0.1s
Alt + UpShift caption end time +0.1s

Annotation shortcuts

Ctrl + 1Hesitation
Ctrl + 2Speaker noise
Ctrl + 3Background noise
Ctrl + 4Unknown word
Ctrl + 5Wrong segment
Ctrl + 6Crosstalk segment
You are in the read-only mode. Close
42:17.7
42:24.9
така се ражда един нов специалист,който можеби в едина счетоводна фирма няма да върши много работа
42:25.0
42:32.4
защото няма да пасне на стандартните стереотипи,но за маята фирма е перфектен.
42:32.5
42:38.6
Незнам ако фирмата мо умре дали този счетоводител ще е добре или зле дали ще бъде търсен някъде
42:38.7
42:44.6
това вече си е риск и адвоката също,но те малко са изкривени и вече мислят по различен начин.
42:44.7
42:51.5
Така,че точно за счетоводството и за правото това исках да кажа,че в тези две посоки също
42:51.6
43:00.3
съм си изградил вътрешен отдел.Защо?Защото ми трябват хора които да имат достатъчно време
43:00.4
43:08.3
да мислят и да се адаптират към специфичните нужди на моят бизнес.Има други бизнеси които нямат толкова специфични нужди
43:08.4
43:18.9
които нямат желание да се развиват много,а винаги когато се развиваш ти трябва да намериш конкурентни предимство защото,ако аз се развивам на един пазар
43:19.0
43:24.6
аз се развивам на пазара на финансовите услуги,ако аз работя по същият начин по който работят
43:24.7
43:35.0
Алиаз,Граве,УниКредит,РайФайзенБанк и всички други
43:35.1
43:40.7
които са по-големи от мен и са били на пазара преди мен тогава аз съм обречен.
43:40.8
43:47.8
Защо?Защото аз нямам финансовият ресурс нямам и тяхните знания в тяхната посока,ако искам да спечеля в този бранш
43:47.9
43:57.5
аз трябва да знам как да предложа по-добър продукт или услуга и да имам хора с които това нещо да го постигна
43:57.6
44:05.3
а това винаги се случва с по-малко средства защото аз нямам тяхните средства или аз влизам в тази война
44:05.4
44:13.1
с по-малко ресурси от тях затова трябва да бъда много по-ефиктивен,затова на мен къде ми е ефиктивността
44:13.2
44:22.6
в големите фирми тяхните отдели са тромави и външните фирми изпълнители са тромави и работеики по един определен начин
44:22.7
44:30.5
който вече го пише в учебниците по маркетинг и също ги пише във всички форуми тогава аз няма да успея.
44:30.6
44:36.3
Защо?Защото този начи също го знаят и големите фирми и те го използват.
44:36.4
44:45.5
Аз трябва да намеря нещо което е по-ефиктивно и по-добро това може да се случи само със вътрешен партньор
44:45.6
44:52.7
или ако има както казах на пазара някой много добър външен изпълнител който много си обича работата
44:52.8
45:00.7
но пък неможе да намери човек който да му тества новостите защото повечето хора които правят бизнес
45:00.8
45:08.4
са свикнали дадено нещо да се прави по определен начин и си мислят,че ако го направиш различно не е добро.
45:08.5
45:14.7
А един човек когато е добър намира изцяло ново модели които другите неразбират и ако намеря такава фирма
45:14.8
45:21.9
която е добра и луда като мен в дадената област аз ще си използвам външният изпълнител защото няма да отделям време
45:22.0
45:31.0
няма да отделям време да мотивирам кадри да си създавам екипи и да ги обучавам.
45:31.1
45:41.8
Тогава винаги по-добри са ми външните фирми иска това нещо да го кажа в това предаване за външните изпълнители и вътрешните отдели
45:41.9
45:50.5
защото много хора който са предприемачи имат грешна представа,че някой отвън може
45:50.6
45:58.2
да им реши проблемите,отвън или външни изпълнители който имате могат да ви свършат работа само
45:58.3
46:09.3
ако вие перфектно познавате продукта или услугата си и перфектно познавате това което искате да направите
46:09.4
46:16.5
и успеете да им го предадете тогава тези хора може да ви бъдат допълнение,обаче ако вие непознавате перфектно
46:16.6
46:26.6
продукта или услугата които имате и искате да направите и мислите,че външната фирма ще ви свърши тази работа
46:26.7
46:33.1
тогава вие сте обречени да неуспеете.Ще ви дам един пример с фондация Въздигане пак става въпрос за офлайн и онлайн рекламата
46:33.2
46:42.7
офлайн е лично аз да отида да сърша работа да си направя стратегията.
46:42.8
46:49.9
Преди години когато събирахме във фондация Въздигане събирахме средства за паметника за хан Алцек
46:50.0
46:58.8
трябваше да съберем сумата от 50 000 хиляди лева,защо във фондацията събираме пари от повече хора
46:58.9
47:06.6
защото когато повечче хора да са участници в нещо хубаво тогава това нещо има смисъл всяко нещо което се изгражда има смисъл
47:06.7
47:14.4
ако то е сплотяващо хората знаят,че те са го направили тогава те ценят и уважават нещата които са направили
47:14.5
47:22.7
ако им дадеш нещо даром те никога няма да резберът стойноста му в България има много паметници който са направени някъде и никой не знае,че съществуват.
47:22.8
47:31.7
защото човека който ги е направил просто ги е дарил без да ангажира хората в направата им.
47:31.8
47:38.4
Тогава решихме паметника на хан Алцек да е направен от много българи,а не от един човек
47:38.5
47:46.6
Започнахме онлайн кампаниия в която пуснахме каква ни е инициативата и какво искаме да направим
47:46.7
47:57.8
пуснахме двеста долара спонсориране за двеста долара спонсориране със две хиляди и шестотин лайка
47:57.9
48:05.2
мижте колко много е харесвано ние успяхме да съберем дваисет лева.
48:05.3
48:12.7
Което ако имате такава рекламна кампания на фирмата това би било катастрофално в случая тези двеста долара ги платих аз
48:12.8
48:20.2
външно като дарител,но платих двеста долара за да съберем дваисет лева което беше от един дарител
48:20.3
48:29.2
или небеше много успешна кампанията излязох офлайн и свърших работата и така паметника стана за пет месеца
48:29.3
48:39.9
всяка следваща кампания ние имаме повече и повече дарители без да даваме един лев пак използваме онлайн мрежата
48:40.0
48:53.6
нямаме много потребители и нямаме чак толкова много лайкове и нямаме толкова голяма маса във онлайн пространството
48:53.7
49:04.1
имаме шест хиляди и триста фена на страницата която е на фондацията,но сега когато събирахме пари за
49:04.2
49:13.1
комиксите които раздаваме на всички третокласници на всички български третокласници които са в България и чужбина
49:13.2
49:21.4
ние успяхме без нито един лев за спонсорирана реклама да наберем нужните средства да организираме нужните хора
49:21.5
49:32.4
и да постигне нашата цел без нити един лев или ето как когато един продукт е работен правилно и има цялостна рекламна стратегия
49:32.5
49:39.5
защото и много хора са ни казвали какво трябва да направим и по какъв начин аз обаче много добре знам какво целим
49:39.6
49:47.8
какъв е нашият продукт каква е нашата крайна цел и ние сме съумяли след три години работа на фондацията
49:47.9
49:56.8
когато имаме инициатива без нито един лев за реклама да съумеем да постигнем нашият ефект или постигнали сме един вирусен ефект
49:56.9
50:02.2
Същото може да го приложите и във вашият бизнес и тогава вие ще видите,че
50:02.3
50:08.7
рекламата която правите в един дългосрочен план тя върши огромна работа.
50:08.8
50:17.2
На предприемача е нужно да стане тесен специалист във всяка една под дейност дори да ползва външни фирми за да има правилна преценка.
50:17.3
50:26.2
Галя незнам какво разбираш под тесен специалист,но той трябва да може бързо да разчете
50:26.3
50:34.6
това което му дава външната фирма.Ще ти дам пример:Аз несъм тесен специалист по счетоводство
50:34.7
50:42.9
но разбирам от счетоводство и когато отида да говоря със счетоводиделя той е много по-добър в тънките детайли
50:43.0
50:52.8
но винаги аз му казам как точно трябва да станат нещата,защо му казвам как тояно да станат нещата,защото аз имам цялостна картина кактрябва да станат нещата
50:52.9
50:58.9
имам разчупено мислене в тази посока ставаики добър в детаилите спира да вижа
50:59.0
51:06.6
отгоре цялата картина,аз и той успяваме да намерим уникално решение което да ни свърши работо даше ни се чидят как го намираме.
51:06.7
51:14.6
Същото е и с адвоката,същото е и смаркетинговите специалисти,но за съжаление при маркетинговите специалисти съм тесен специалист по маркетинг
51:14.7
51:22.8
в тази област чета абсолютно всички книги литература и правя интересни решения защото не съм намерил човек
51:22.9
51:29.5
който да свърши това вместо мен как разбирам,че несъм намерил когато работя с някой пурво искам да го тествам
51:29.6
51:36.5
искам нещо без пари или нещо с малко пари да направи да видя как работи и тогава да мина на по-голямо ниво
51:36.6
51:43.7
обаче досега немога да намеря някой който да ми свърши тази работа и затова съм принуден да бъда тесен специалист
51:43.8
51:56.9
така че във софтуерният отдел не съм тесен специалист,но съм се научил да знам разпитвам ги знам какво трябва да се направи за да
51:57.0
52:05.3
постигна желаният ефект,както в началото нямах никакво понятие в тази сфера сега имам.
52:05.4
52:14.4
Търсеният резултат идва само ако имам точната стратегия иначе мога да имам краткосрочно някакъв резултат
52:14.5
52:22.3
но дългосрочно няма да го имам,така че винаги търсеният резултат е точната стратегия.
52:22.4
52:32.1
Това е за това предаване което исках да кажа за външните отдели реклама,софтуер,счетоводство,адвокадски услуги
52:32.2
52:42.0
финанси и ако вие имате някакви въпроси мога да ви отговоря сега,ако нямате такива въпроси
52:42.1
52:49.5
ще преключваме предаването за тази вечер.За следващите предавания за предприемачеството може да задавате вашите въпроси
52:49.6
52:57.0
и във темата така ще я проектираме за да отговаряме и на вашите проблеми в това предаване за предприемачеството
52:57.1
53:05.7
го правим за да можем да помогнем всеки един начинаещ преприемач ил пък и да не е начинаещ,ако иска да виси и друга гледна точка
53:05.8
53:14.6
не,че моето мнение ще бъде правилно,но ще можите да видите и друга гледна точка тази който иска може да го направи в това предаване
53:14.7
53:19.6
така че тези от вас които искат да задават въпрос това което можете да направите
53:19.7
53:29.0
е в рамките на тези две седмици е да пускате вашите въпроси и аз да давам моята гледна точка
53:29.1
53:36.1
в тази посока.Това беше от мен за тази вечер надявам се да сме ви били полезни с това предаване.
53:36.2
53:42.7
Желая на всички приятна вечер!Успешен карй на седмицата.